Vigilar als vigilants: l’estat de la vigilància espacial