Utilització d'una bobina estàndard per a la lectura d'implantacions de tag NFC